Avís legal

Benvingut a la pàgina web de www.gironawebmarketing.com

A continuació us exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina WEB us atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb allò que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que www.gironawebmarketing.com és un domini de l'empresa Girona Web Marketing (Marçal Galí Bohera) con NIF: H40451153 amb domicili social a Av. Jaume I, 2, 17480 Roses, Girona, España. Amb telèfon 651139247.i correu electrònic: INFO@TUEMPRESA.COM.

2- NORMES D'UTILITZACIÓ

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament d'aquesta, incloent-hi la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Màrqueting Girona Web o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat dexplotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense lautorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Màrqueting Girona Web no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Màrqueting Girona Web no es fa responsable dels perjudicis que se'n poguessin derivar, entre d'altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions

Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació.

Ús indegut o inadequat del Lloc Web.

Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix.

L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per part seva de robots, spiders, ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

5 – POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

A la pàgina WEB disposem d'un formulari de contacte on vostè ens informa de les dades de caràcter personal necessàries per poder contestar el vostre requeriment i que les dades que es recullin s'arxivaran a la base de dades de l'empresa per a la prestació del servei contractat i per al compliment de la normativa legal corresponent.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors , seran tractats per Màrqueting Girona Web amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de Màrqueting Girona Web, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i la integritat de la informació.

Preguem ens comuniqueu qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, suprimir les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a Màrqueting Girona WebAv. Jaume I, 2, 17480 Roses, Girona, España També podeu contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@gironawebmarketing.com Us recordem que sempre podeu presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

6 – Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.